Energoaudits un Autoruzraudzība
Būvprojektu, Inženiertīklu projektu izstrāde un ekspertīze

Par mums

SIA «RPRO» ir inženierkomunikāciju projektēšanas uzņēmums.

Mūsu galvenā priekšrocība ir saliedēta komanda, ko vieno kopējs mērķis un atbildība par rezultātu.

Mūsu komandā kopā strādā visi nepieciešamie speciālisti, lai veiktu kompleksu sabiedrisko, dzīvojamo un ražošanas ēku inženiertīklu projektēšanu un nodrošinātu pilnu projektēšanas ciklu no idejas un tehniskā projekta izstrādes līdz autoruzraudzībai.

Pilna spektra profesionāļu kopdarbība veicina operatīvu informācijas apmaiņu, savukārt efektīva komunikācija ir galvenā panākumu atslēga veiksmīgai un ātrai projekta īstenošanai.

Pakalpojumi

Mūsu sniegtie pakalpojumi:

  • Inženiertīklu projektu izstrāde
  • Būvprojekta saskaņošana
  • Būvprojekta adaptācija
  • Izmaksu optimizācija
  • Energoaudits
  • Būvprojekta un būves ekspertīze
  • Autoruzraudzība

Kontakti

SIA Rpro

Valdes loceklis - Andrejs Garders
Tālrunis: +371 29 477 025
Epasts: andrejs@rigapro.lv

Rekvizīti:
Vien. reģ. Nr.:LV40103492350
A/S «Swedbank»
Konts: LV61HABA0551032273147

Adrese:
Bērzaunes 11a,
Rīga, LV 1039
Latvija